Bestuur – Disclaimer

ijszeilvereniging de Westeinder
ijszeilvereniging de Westeinder

Voorzitter: Hans Versteeg

Penningmeester-Site beheer: Margreet Elfring

Secretaris: Jaap van der Weijden

Wedstrijdleider: Peter van Klink

Ereleden: Dirk van der Wal, Jan Jongkind, Jan van Maanen

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die ijszeilvereniging de Westeinder aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

IJszeilvereniging de Westeinder sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. IJszeilvereniging de Westeinder is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.